COMMUNICATION@ PRODUCTION

Pokrýváme kompletní mediální spektrum a hledáme synergii při využití vytvořených kreativních řešení

Využití kreativních řešení i do interní i externí komunikace vnímáme jako nedílnou součást komunikační strategie s mnoha, nejenom ekonomickými výhodami. Preferujeme kampaně, které svůj potenciál vytěžují směrem k zákazníkovi a současně cílí i na obchodní partnery.

Široké komunikační spektrum vytváříme od tvorby loga značky, CI/CD konceptů a kompletních CI/CD manuálů až po kampaně i B2B komunikační materiály.